Polityka prywantości

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) Gravity Marta Cichewicz, z siedzibą w Olsztynie, z godnie z art 13 ust.1 i ust.2 RODO, informuje, że:

Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej stronie, zależnie od przypadku, możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu lub innych danych osobowych.

Co to jest RODO?
1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
2. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jak chronimy informacje o odwiedzających?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gravity Marta Cichewicz, z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Zamenhofa 12b/22 NIP 8481836583, Regon 357077687, telefon: 503418595 mail: uwalniam@gmail.com.

2. Twoje dane osobowe są zawarte za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto wszystkie podawane przez Ciebie informacje wrażliwe / kredytowe są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL)

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?
1. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
• Realizacji zamówień
• Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku
• Wysyłania Newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter
• Tworzeniu baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z Iza Kopp – Ogrody Sukcesu
• Ulepszeniu naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu
• W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
1. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• czas trwania umowy,
• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
• czas do momentu wycofania zgody.

Jakie mają Państwo prawa?
1. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
2. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
3. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie w trakcie procesu zapisu na warsztat spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.
Komu przekazujemy Państwa dane?
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
• innym administratorom, np. kurierom.
2. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w przypadku organizowania przez naszą firmę warsztatów i innych eventów o charakterze publicznym poza granicami Unii Europejskiej.